คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ประสบความสำเร็จในวันสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561