ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการขาย แผนกวิชาการบัญชี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการสวดมนต์นั่งสมาธิ 
แผนกวิชาการบัญชี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาร่วมแสดงความจงภักดีเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย